CREATE, ACT, CHANGE” - 5.Uluslararası Dijital Hikâye Anlatımı Konferansı ve Sergisi için çağrı yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Konferans, Mayıs 2013’te Ankara’da, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin ev sahipliğinde Beytepe (Tunçalp Özgen) Kongre Merkezi'nde gerçekleşecektir. Dijital hikâye anlatımı ile ilgilenenleri ve ilgilenmek isteyenleri, bize katılmaya davet ediyoruz. Dijital hikâye anlatımı uygulayıcıları ve akademisyenlerini Lillehammer'da bir araya getiren bir önceki konferanstan “CREATE” temasını ödünç alıp, beşinci konferansta özellikle eşitlik ve adalet aracılığıyla bireysel anlatıların dolaşıma girmesi için yürütülen dijital hikâye anlatımı atölyelerinin merkezindeki  “ACT” ve “CHANGE” kavramlarını etkinlik kavramları olarak eklemeye karar verdik.
Konferans temaları aşağıda yer alan konuları kapsamakla beraber, sizin getireceğiniz önerilerle farklı temalara da açıktır:
Toplumsal cinsiyet, Kimlik, Aktivizm, Katılım, Demokrasi, Topluluk inşası, Kültürlerarası karşılaşmalar, İnanç hikâyeleri, Sürdürülebilirlik, Direnç, Sağlık, Kültürel Miras, Ses, Sosyal Medya, Çevrimiçi Dijital Hikâye atölyeleri.
Konferansın daha fazla sesi kapsaması için farklı katılım şekilleri tasarladık. Bildiri metinlerinin sunulduğu oturumların yanı sıra, bireysel dijital hikâye gösterimlerini ve dijital hikâye sergisini konferans programı kapsamına aldık. Bu nedenle konferansı, üç farklı çağrı metni ile sizinle paylaşıyoruz.

Önemli Tarihler
Bildiri Metni için Son Özet Gönderim Tarihi: 15 Şubat 2013
Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması: 15 Mart 2013

Hakem Değerlendirmesi için Tam Metin Gönderimi: 30 Haziran 2013
Kabul Edilen Tam Metinlerin Duyurulması: 15 Ağustos 2013

Dijital Hikâye Gösterimi Seansları için Son Gönderim Tarihleri: 15 Şubat 2013

Sergi için Son Başvuru:  15 Şubat 2013
Sergi için Kabul Edilen Projelerin Duyurulması: 1 Mart 2013

KONFERANS PARTNERLERİ

KONFERANS BİLİM KURULU

Prof. Dr. John Hartley (Curtin Üniversitesi)
Doç. Dr. Jean Burgess (QUT)
Doç. Dr. Helen Klaebe (QUT)
Joe Lambert (Center for Digital Storytelling)
Ines Rodrigues (Media Shots)
Doç. Dr. Chloe Brushwood-Rose (York Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Aline Gubrium (Massachusetts Amherst Üniversitesi)
Karen Worcman
Angelina Koh (Digital Storytelling Asia)
Elaine Bliss (Waikato Üniversitesi)
Pip Hardy (Pilgrim Projects)
Natasha Freidus (Creative Narrations)
Dr. Heather Pleasants (Alabama Üniversitesi)
Yvonne Pratt
Amy Hill (Center for Digital Storytelling)
Jennifer Lafontaine (North York Community House)
Helen Simondson (ACMI)
Per Ericksson (Lillehammer Üniversitesi)
Dr. Clodagh Miskelly (Panos London)
Darcy Alexandra (Dublin Institute of Technology)
Doç. Dr. Hakan Ergül (Organizasyon Ekibi, Hacettepe Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Ersan Ocak (Organizasyon Ekibi, Bilkent Üniversitesi)
Dr. Aslı Budak (Organizasyon Ekibi, Hacettepe Üniversitesi)
Şengül İnce (Organizasyon Ekibi, Hacettepe Üniversitesi)

ORGANİZASYON EKİBİ

Burcu Şimşek
Joe Lambert
Hakan Ergül
Ersan Ocak
Aslı Budak
Evren Sertalp
Şengül İnce
Hatice Şule Oğuz
Gökçe Zeybek Kabakcı
Eda Çetinkaya
Çağrı Çakın

BİLDİRİ METİNLERİ, SUNUMLAR VE PANELLER İÇİN ÇAĞRI

Konferansa, dijital hikâye anlatımının teorik, sosyal ve kültürel bağlamlarını tartışan bildirileriyle akademisyenlerin yanı sıra, dijital hikâye anlatımı uygulamalarını ve bu uygulamaların yansımalarını paylaşmak isteyen dijital hikâye anlatımı atölyesi uygulayıcılarını ve katılımcılarını da bekliyoruz.
Oturumlardaki sunum süresi 20 dakikadır ve katılımcılar sunumları ile ilgili bir dijital hikâyeyi kendi sunum süreleri içinde paylaşabilirler. Sunum için gönderilen özetlere ek olarak, konferans içinde yer alabilecek panel önerilerinizi de bekliyoruz. Hakem değerlendirmesi sonucu kabul edilen tam metinler çevrimiçi olarak yayınlanacaktır. Tam metinler, kaynakça dahil olmak üzere 5000-7000 kelimeden oluşmalıdır. Yayın şablonu, kabul edilen tam metinlerin yazarlarına iletilecektir.

* Bildiri özeti online gönderi formunda sorun ile karşılaşırsanız, lütfen bildiri özetinizi konferans sekreterya e-postasına (dsthacettepe@gmail.com) gönderiniz.


Bildiri Özet Gönderimi için Son Tarih: 15 Şubat 2013
Tam Metin Gönderimi için Son Tarih: 30 Haziran 2013

Konferans internet sitesi: www.digitalstorytelling2013.hacettepe.edu.tr
Konferans Sekretarya e-posta: dsthacettepe@gmail.com
Dijital Hikâye Dosya Yükleme:dsthacettepe@gmail.com (WeTransfer ile)
Konferans Organizatörü: Dr. Burcu Şimşek
bsimsek@hacettepe.edu.tr  

Başvurmak için tıklayınız

DİJİTAL HİKAYE GÖSTERİMLERİ İÇİN ÇAĞRI

Konferans programında, sunum oturumları ile eşzamanlı olarak dijital hikâyelerin izlenebileceği bir gösterim oturumu da yer alacaktır. Bu gösterim oturumu için başvurular, hem bireysel hem de kurumsal olarak yapılabilir. Gösterim oturumunda bildiri sunumu olmayacaktır. Gösterimler, konferans süresince konferansa katılamayan pek çok dijital hikâye anlatıcısına, seslerini dijital hikâyeleriyle duyurmaları için fiziksel bir mekân sağlamayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda dünyanın farklı bölgelerinden, değişik amaçlarla yürütülmüş olan çeşitli projelerden dijital hikâyeleri göstermeyi hedefliyoruz.
Her bir projeye ayrılan gösterim süresi 30–60 dakika arasındadır. Dijital hikâyeler İngilizce altyazılı ve AVI formatında olmalıdır. Bireysel olarak gönderilen dijital hikâyeler ise ard arda sergilenecektir.
Dijital Hikâye Gösterimi Oturumu için Son Başvuru Tarihi: 15 Şubat 2013

Konferans internet sitesi: www.digitalstorytelling2013.hacettepe.edu.tr
Konferans Sekretarya e-posta: dsthacettepe@gmail.com
Dijital Hikâye Dosya Yükleme: dsthacettepe@gmail.com  (WeTransfer ile)
Konferans Organizatörü: Dr. Burcu Şimşek 
bsimsek@hacettepe.edu.tr

Başvurmak için tıklayınız

SERGİYE KATILIM İÇİN ÇAĞRI

“CREATE, ACT, CHANGE” Dijital Hikâye Anlatımı Sergisi, konferansla yan yana ancak aynı zamanda konferanstan ayrı bir etkinlik olarak tasarlanmıştır.
Dijital hikâye anlatımı projeleri ile ilgilenenlerin ve ilgilenmek isteyenlerin dijital hikâye atölyelerine dair farkındalığını, seçilen altı dijital hikâye projesini sergileyerek ve proje sahiplerinin katılımı sayesinde, izleyicilerle etkileşim ortamı yaratarak arttırabilmeyi istiyoruz. Dijital hikâye anlatımı proje koordinatörlerine, bir hafta süresince kongre merkezinde yer alacak sergileme alanında kendilerine ayrılmış bölümde dijital hikâye projelerini LCD ekranlardan gösterebilmeleri için çağrıda bulunuyoruz.  Amacımız, bu altı bölüme yerleştirilen seçilmiş altı dijital hikâye projesinin temsilcilerinin, izleyiciler ile etkileşime geçebilmesidir. Projelerin gösterileceği bu özel etkinlikte, sergilenen proje hakkında bilgi verebilecek ve soruları cevaplayabilecek temsilcilerin olması beklenmektedir.
Başvurularda, projeyi anlatan 400–500 kelimeden oluşan proje bilgilendirme notu ile İngilizce altyazılı dijital hikâyeleri içeren proje dosyası bir arada sunulmalıdır.
Proje dosyaları WeTransfer (https://www.wetransfer.com/) aracılığıyla uploaddst2013@hacettepe.edu.tr  adresine ulaştırılacaktır.
Sergi için Son Gönderim Tarihi: 15 Şubat 2013

Konferans internet sitesi: www.digitalstorytelling2013.hacettepe.edu.tr
Konferans Sekretarya e-posta: dsthacettepe@gmail.com
Dijital Hikâye Dosya Yükleme:dsthacettepe@gmail.com (WeTransfer ile)
Konferans Organizatörü: Dr. Burcu Şimşek 
bsimsek@hacettepe.edu.tr

Başvurmak için tıklayınız

KAYIT

Konferans kayıt kapanmıştır. Kayıt işleminizi tamamlayamadıysanız,

lütfen Konferans Sekreteri Şengül İnce ile irtibata geçiniz.

(dsthacettepe@gmail.com)PROGRAM

KONAKLAMA

Konferans katılımcıları için Bilkent Otel konferansa özel bir konaklama fiyatı vermiştir. 
Ayrıntılı bilgi için, DS2013 reservasyon kodunu belirterek Şatış Müdürü Nazlı Özelge ile n.ozelge@bilkentotel.com.tr e-posta adresinden irtibata geçilebilir. 
Konferans merkezi ve bu otel arasında konferans günlerinde sabah ve akşam servis olacaktır.

 

ULAŞIM

BEYTEPE YERLEŞKESİ'NE ULAŞIM
Beytepe Yerleşkesi, Ankara Eskişehir Karayolunun 14. km' sinde yer almaktadır.

  • TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI

Otobüs:
Sıhhiye Yerleşkesi’nden hareket eden "230 Hacettepe-Beytepe Kampüsü" otobüsleri ile Beytepe Yerleşkesi’ne ulaşabilirsiniz.

Hareket Saatleri: Sıhhiye ve Beytepe Yerleşkeleri’nden ilk hareket saati 06. 40, Sıhhiye Yerleşkesi'nden son hareket saati 22.45, Beytepe'den ise 20.00'dir.
Beytepe Yerleşkesi'nde Eğitim-Öğretimin devam ettiği dönemlerde (Güz, Bahar ve Yaz Dönemleri) her 20 dakikada bir otobüs hareket etmektedir. Saat 18.00'den sonra ve tatil dönemlerinde her otuz dakikada bir otobüs hareket etmektedir.
NOT: EGO otobüsleri bilet (manyetik kart) sistemi ile yolcu taşımaktadır. Özellikle akşam geç saatlerde ve tatil günlerinde Beytepe Yerleşkesi'nde bilet sıkıntısı yaşamamak için tedbirli olunuz.

  • ÖZEL ARAÇ

Ankara-Eskişehir yolunun 14. km'sinde bulunan Beytepe Köprüsü ile yerleşkenin A ana giriş kapısına ulaşılır. Köprüden önce "Hacettepe" yönlendirme tabelaları mevcuttur. Ana giriş kapısından girildikten 3 km sonra yerleşke içi yönlendirme levhaları size yardımcı olacaktır.
ÖNEMLİ: Yol çalışmaları nedeniyle sabah trafiğinin yoğunluğunu dikkate almayı unutmayın!

  • TAKSİ

Güzergahlara göre yaklaşık taksi ücretleri:
Kızılay (Kolej)-Beytepe Yerleşkesi: 30 TL
Tunalı-Beytepe Yerleşkesi: 30 TL
Bilkent Otel-Beytepe Yerleşkesi: 10 TL

 

HAVAALANINDAN ŞEHRE ULAŞIM

HAVAALANI SERVİS ARACI-HAVAŞ Havaş Hareket Yerleri:

Havaalanı: Dış hatlar geliş katı çıkış kapısı önü
AŞTİ- Otogar: Yolcu geliş salonu önü, sivil araç otoparkı.
Havaş Kalkış Saatleri:
Havaalanı: Sefer saatleri havalimanına iniş yapan uçak saatlerine göre gerçekleştirilmektedir.
AŞTİ-Otogar: Servis saatleri 02.30–03:30–04:00... 21.00 (dahil) arası her yarım saatte bir, 21.00–02.30 arası uçak kalkış saatlerine göre günlük ayarlanmaktadır.
Yolculuk Süresi:  Yaklaşık 60 dakika
Detaylı bilgi için: www.havas.net

TAKSİ

İç ve Dış hat gelen ve giden yolcu katlarında ayrılmış taksi alanlarında 7 gün 24 saat hizmet verilmektedir. Detaylı bilgi için: www.esenbogataxi.com
Güzergahlara göre yaklaşık taksi ücretleri:
Esenboğa- Kızılay (Kolej): 55
Esenboğa-Bilkent Otel: 75
Esenboğa-Tunalı: 60
Esenboğa- Beytepe Yerleşkesi: 80

GÜNCEL

Seçilen makalelerin (özellikle söylem üzerine yapılan araştırmalar ) genişletilmiş tam metinleri Journal of Multicultural Discourses (Routledge) dergisi özel sayısında yayımlanmaya hak kazanacaktır. Yayım sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi için hakanergul@hacettepe.edu.tr adresinden Dr. Hakan Ergül ile iletişime geçebilirsiniz.

Bildiri özeti gönderim tarihi 15 Şubat 2013 tarihine uzatılmıştır.

HARİTA

yapım aşamasında